288205654_105872182161131_7516916377210115649_n

PL

UA

ENG

UKRAINIAN CENTER

Kim jesteśmy?

Fundacja „Ukrainian Center” powstała w Polsce w 2022 roku z inicjatywy grupy ukraińskich wolontariuszu w Łodzi.

Cele statutowe Fundacji obejmują promocje wartości demokratycznych oraz integracji europejskiej i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej.

Co robimy?

Fundacja jest zaangażowana w pomoc humanitarną, wydarzenia promujące kulturę ukraińską, wsparcie informacyjne dla uchodźców w Polsce. Żeby dowiedzieć się więcej, odzwiedź nas:

Nasze Projekty

Gwarancje Mieszkaniowe dla Uchodźców z Ukrainy!

Sytuacja na rynku wynajmu już przed wojną była trudna, wynajmujący w celu zabezpieczenia swoich interesów korzystali z dostępnych rozwiązań.

Mieszkań na wynajem obecnie jest bardzo mało, a właściciele części z nich obawiają się lokatorów z Ukrainy.

Powody tego są różne, duża część z takich mieszkań jest obciążona kredytem, a najemca, który nie reguluje swoich zobowiązań może przysporzyć problemów wynajmującemu, niezależnie od tego jakiej jest narodowości.

Niestety, stereotypową łatkę niewiarygodnego najemcy przypisuje się uchodźcom, ze względu na ciążące nad nimi konsekwencje wojny w ich kraju. Ten nieuzasadniony strach przed nimi powoduje, że tak trudno stanąć im na nogi w naszym kraju.

Chcemy pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy i tak zrodził się pomysł gwarancji mieszkaniowych!

FAQ

Gwarancja to pisemne zobowiązanie do wypłaty właścicielowi mieszkania określonej sumy pieniężnej, w przypadku, gdy najemca nie realizuje swoich obowiązków wynikających z umowy najmu.

Dla właściciela: Gwarancja pokrywa wypłatę 3-miesięcznego kosztu najmu (lub 4-miesięcznego jeśli gwarancja zastępuje kaucję) w razie przedwczesnej wyprowadzki najemcy lub braku płatności czynszu najmu i mediów.
Dla wynajmującego: W razie braku możliwości wpłaty kaucji z przyczyn finansowych, gwarancja obejmuje jej koszt. Poza tym, gwarancja ułatwia wynajem mieszkania z powodu zmniejszenia ryzyka po stronie właściciela.

Aby uzyskać gwarancję, należy spełnić poniższe warunki:
1) Umowa najmu podpisana z osobą, która jest uchodźcą (obywatelem Ukrainy, który przekroczył granicę po 24.02.2022 r.);
2) Cena najmu nieodbiegająca od warunków rynkowych i możliwości lokatorów;
3) Niestosowanie w umowie zapisów skrajnie niekorzystnych dla najemcy, odbiegających od standardów, np.:
a. kaucja wyższa, niż miesięczne koszty najmu,
b. okres wypowiedzenia dłuższy niż 1 miesiąc

Następnie, należy:
1. Skan podpisanej umowy między właścicielem mieszkania a wynajmującym, skan dokumentu tożsamosci najemcy (na przykład ID, paszport) wysłać na wskazany adres e-mail guaranteeprogram@superhotgame.com
2. W ciągu 3 dni roboczych gwarancja zostanie przygotowana oraz odesłana na email wlaściciela mieszkania
3. Odbiór oryginału gwarancji będzie możliwy pod koniec bieżącego miesięca

Gwarantem jest SUPERHOT sp. z o.o. – niezależny producent gier komputerowych

Kontakt

  Zespół

  Od lewej:


  SERGUKHIN ANDRII
  – członek zarządu


  KADAISKA OLENA
  - członek zarządu


  SERHUKHINA ANASTASIIA
  - członek zarządu


  MELNYK RUSLANA
  - członek zarządu

  Jak możesz pomóc?

  MBANK

  PL 11 1140 2004 0000 3602 8249 5590

  Kontakt

  288205654_105872182161131_7516916377210115649_n

  FUNDACJA "UKRAINIAN CENTER"
  94-248 Łódź, ul. GROCHOWA 8 /4

  +48 537 287 751
  ukrainiancenterpl@gmail.com

  MBANK PL 11 1140 2004 0000 3602 8249 5590